Om STOPP STØYEN

Støy fra Politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud truer med å ødelegge nærmiljøet ved Oppegård, Bjørndal og andre omkringliggende områder. Støy er forurensning og medfører helserisiko i tillegg til dårligere forhold for konsentrasjon, læring, hvile og rekreasjon.

Stopp Støyen er en bevegelse som ble startet av FAU ved Tårnåsen og Hellerasten skole og Bjørndal Boligsammenslutning